Smeersystemen en vet soorten

Smeersystemen en vetsoorten

Lagersmering gesloten lagers

De elektromotoren van bouwgrootte 63 tot bouwgrootte 160 zijn voorzien van gesloten lagers (2Z) en kunnen dus niet nagesmeerd worden. Aan het eind van de vetlevensduur moeten deze vervangen worden. Er wordt aangeraden om 2Z lagers iedere vier jaar te vervangen.

Open lagers met vuilvetkamer

De elektromotoren van bouwgrootte 180 tot bouwgrootte 355 zijn voorzien van open lagers. Deze lagers kunnen verschillende keren nagesmeerd worden, waarbij het oude vet opgenomen wordt in de vuilvetkamer van het lagerdeksel. Het nasmeren dient te gebeuren bij draaiende elektromotoren. Bij een eerste nasmeerbeurt moet er rekening gehouden worden met het feit dat het vetkanaal nog leeg is. Na enkele malen nasmeren zal de vuilvetkamer schoongemaakt en zullen de lagers vervangen moeten worden.

Nasmeerperiode
De nasmeerperiode is sterk afhankelijk van het toerental, de lagerbelasting, omgevingsfactoren en de opstelling van de elektromotor. Nasmering dient te geschieden conform het advies van lager- en vetleverancier. In de nasmeertabel, zoals bijgaand aangegeven, vindt men een algemene richtlijn. De in tabel 3 opgegeven waarden gelden voor elektromotoren met horizontale opstelling, bij ca. 70°C lagertemperatuur (bij normale belastingen omgevingstemperatuur). De nasmeerperiode dient gehalveerd te worden bij elektromotoren met een verticale opstelling. Bij lagertemperaturen, die hoger liggen dan de referentie-temperatuur van het toegepaste vet, dient men de nasmeerperiode te halveren voor iedere 15°C verhoging. Bij lagere temperaturen kan men met een langere nasmeerperiode volstaan, doch niet langer dan twee maal de aangegeven waarde. Bij zware en/of sterk wisselende belasting dient men de nasmeerperiode te verkorten.