Balanceren

Alle MEZ motoren zijn gebalanceerd met halve spie overeenkomstig de norm IEC 34-14 (2003).  Op de typeplaat staat de letter H (Half Key) als teken dat er gebalanceerd is met een halve spie. Het is van belang dat de balancering van de componenten, die op de motoras gemonteerd worden, hierop is afgestemd.

Een letter F (Full Key ) betekent dat gebalanceerd is met hele spie.